ضایعات آنلاین
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000 تومان

  اسکوتر

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  حمل ونقل

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار ضایعات شیشه

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار کارتن

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,500 تومان

  شلاکه همه نوع

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  فیلترضایعاتی

  10 ماه قبل