ضایعات آنلاین
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خرید انواع ضایعات

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خرید انواع ضایعات

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خرید انواع ضایعات

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار کاغذ

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار چدن

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 300,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار نایلون گونی

  2 ماه قبل