ضایعات آنلاین
 • افزودن به علاقه‌مندی

  آهن آلات صنعتی. ضایعات

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 6,700 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 17,500 تومان

  خرید پت

  12 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خرید ضایعات

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 6,000 تومان

  خرید ضایعات

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,500 تومان

  خرید ضایعات

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,000 تومان

  خرید ضایعات

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خرید ضایعات

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید