ضایعات آنلاین

ضایعات فلزی Archives | صفحه 11 از 14 | ضایعات آنلاین

 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدارچدن

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,000 تومان

  خریدارضایعات

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,000 تومان

  خریدارضایعات آهن

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 70,000 تومان

  خریدارضایعات آهن

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 27,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,500 تومان

  خریدضایعات

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدضایعات

  3 ماه قبل