ضایعات مس Archives | ضایعات آنلاین
ضایعات آنلاین

ضایعات مس Archives | ضایعات آنلاین

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 195,000 تومان

  بهترین خریدار مس

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000 تومان

  خرید سکه کیلویی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000 تومان

  خرید ضایعات

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 190,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,000,000,000,000 تومان

  خرید وفروش کابل

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار سرب

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار ضایعات مس

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  شمش مس ایزوتوپ

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 146,000 تومان

  ضایعات سیم مس ذوبی

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,000 تومان

  فروش فوری مس روسیه

  4 ماه قبل