ضایعات آنلاین

ضایعات مس Archives | ضایعات آنلاین

 • افزودن به علاقه‌مندی 204,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 205,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000 تومان

  خرید سکه کیلویی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000 تومان

  خرید ضایعات

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 190,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خرید موتور یخچال

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,000,000,000,000 تومان

  خرید وفروش کابل

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار سرب

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خریدار ضایعات مس

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  شمش مس ایزوتوپ

  10 ماه قبل