ضایعات مختلف | ضایعات آنلاین تماس بگیرید
ضایعات آنلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4359
ضایعات آنلاین
ضایعات مختلف

توضیحات آگهی

با سلام هر نوع ضایعات شما را اعم از فلزی و غیر فلزی، پلاستیکی و… خریداریم
به قیمت روز

ضایعات مختلف