ضایعات آنلاین
8e8c34a2021002db9d998ad78dd5e477 - ساخت سازه حفاظتی ذوب آهن اصفهان برای امنیت و فاقد آسیب به فضای سبز

ساخت سازه حفاظتی ذوب آهن اصفهان برای امنیت و فاقد آسیب به فضای سبز

ساخت سازه حفاظتی ذوب آهن اصفهان که برای امنیت منطقه و با هماهنگی سازمان های ذیربط در حال انجام است. به دلیل عبور این سازه از منطقه ای که دارای پوشش گیاهی بادام کوهی است اخبار و اطلاعات نادرستی منتشر شده است. لذا جهت تنویر افکار عمومی توضیحات زیر ارائه می شود: این سازه حفاظتی […]