ضایعات آنلاین
3c87ba56298e193bbfd726fe2842d0c9 - واحد «R&D» الزامی برای رشد شرکت‌ها

واحد «R&D» الزامی برای رشد شرکت‌ها

شرکت فولاد اکسین خوزستان، به‌عنوان یکی از شرکت‌های جوان و خلاق با تغییر رویکردهای مدیریتی، به واحد تحقیق و توسعه جان تازه‌ای بخشید. بر همین اساس، توجه به ساختارمند کردن فرآیندهای پژوهشی و نیز تبدیل تهدیدهای مربوط به تحریم به فرصتی برای رشد و توسعه بومی‌سازی جزو اهداف اصلی واحد «R&D» شرکت است که طی […]