ضایعات آنلاین
7692f4014e5af2d135fb29d2ba4d94a9 - وضعیت بورس تا پایان امسال

وضعیت بورس تا پایان امسال

بازار سرمایه در شرایط کنونی حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده، این در حالی است که سرمایه برخی سرمایه‌گذاران با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شده است. در همین گیر و دار بود که سکاندار سازمان بورس ترجیح را بر این دید که آن را به دست دیگری بسپارد.