ضایعات آنلاین
f117c16b2f8b3fdb9c6d818118f2a1fa - زباله‌های سازگار با محیط‌زیست

زباله‌های سازگار با محیط‌زیست

اقتصاد دورانی یا چرخشی، اصطلاح جدیدی در علم اقتصاد است که با صنعتی شدن بیشتر جهان، شکل گرفته است؛ این شاخه از علم گسترده اقتصاد که در جهان اغلب با واژه Circularity شناخته می‌شود، در برخی منابع این گونه تعریف می‌شود: نظامی اقتصادی است که هدف آن کمینه کردن ضایعات و بهینه کردن استفاده از […]